privacy statement

Wij, Annemie Flamez, vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen van onze gratis webinars, videoseries, etc of om je bestelling van een van onze diensten  zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken we je emailadres en naam om je onze waardevolle  informatie gratis toe te sturen.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens, enkel als die relevant zijn.
Als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt, sturen we jou  e-mails.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Annemie Flamez – whitelotus.be

In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

  1. online als je onze website behorende bij Annemie Flamez. bezoekt, www.whitelotus.be  en
  2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft om informatie te ontvangen.

Door onze websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Op onze websites verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGEVENS DIE JE ACTIEF AAN ONS VERSTREKT

Als je je aanmeldt om  informatie te ontvangen,  of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspriratie, dan vragen we je je gegevens met ons te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

We verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld,

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. We verwijzen je naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op onze websites.

HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN

  • we gebruiken je gegevens om je support en informatie te geven bij onze diensten  die je hebt aangevraagd
  • we mailen je mogelijk ook om je feedback te vragen over onze  diensten

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op onze website voor vb een  gratis webinar of andere gratis dingen die we delen, mailen we je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat we je beloofd hebben.  De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar contact@whitelotus.be.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar contact@whitelotus.be
Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP ONZE WEBSITE OF SOCIAL MEDIA

We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals in de chat tijdens onze webinars of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Eventuele wijzigingen van onze website kan leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

 VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT

We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar contact@whitelotus en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

Annemie Flamez

Tulpenlaan 1

8560 Moorsele